Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vědecké sympozium, Klenová 2. a 3.května 2008

20. 6. 2008

Obrazek

Členové klubu, byli pozváni Doc.Mgr. Marií Koldinskou, Ph.D. na hrad Klenovou, aby se zúčastnili vědeckého sympozia s názvem Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic a intelektuální život jeho doby konaném u příležitosti čtyřsetletého výročí vydání jeho cestopisu.

Přednášky mnoha českých historiků a dalších odborníků , jsme vyslechli přímo v nově rekonstuovaném renesančním sále, přebudovaném Jiřím Harantem, kde byla ve třicátých letech 20. století objevena fresková výzdoba s erbovní tematikou.
Tématické okruhy:
Kryštof Harant z Požic a Bezdružic a jeho tvorba v kontextu dobových souvislostí
Svět viděný z českých zemí a české země viděné světem v raném novověku
Myslitelé a vzdělanci Harantovy doby působící v českých zemích či odtud pocházející
Intelektuální život v podunajské monarchii ve druhé polovině 16. a na počátku 17. století
Páteční odpoledne bylo vyhrazeno doprovodnému programu: prohlídka Klenové, exkurse po jinak nepřístupných památkách v nejbližším okolí (Týnec-raně gotický kostel P. Marie;nedávno identifikovaný "starý zámek", postavený Bořivojem Rochcem z Otova, součastníkem KH, který zdejší panství koupil právě od jeho otce; barokní kolovratský zámek, r. 2004 určený prof. Horynou jako dílo G.B. Alliprandiho; Janovice nad Úhlavou -raně gotický kostel sv. Jana Křtitele s vzácnou freskovou výmalbou presbytáře, bývalé tvrziště.
Páteční večer byl věnovám hudbě. Vyslechli jsme koncert Kolegia pro duchovní hudbu Klatovy pod vedením Víta Aschenbrennera.

Šárka Holešovská, místopředseda klubu